Lagerstroemia subcostata Koehne 九芎

陳育賢 () 2010-10-20 19:39:11 上傳, 陳育賢 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
2004-09-16 攝於台北八里

 

回上一頁     回首頁