Calinaga buddha subsp. formosana Fruhstorfer, 1908 絹蛺蝶(首環蝶;黃頸蛺蝶;黃領蛺蝶;黃領蝶)

林家弘 () 2009-09-27 00:47:35 上傳, 林家弘 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].


 

回上一頁     回首頁