Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908) 金鎧蛺蝶(臺灣小紫蛺蝶)

林家弘 () 2009-10-04 19:38:53 上傳, 林家弘 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
幼蟲

 

回上一頁     回首頁