Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908) 金鎧蛺蝶(臺灣小紫蛺蝶)

周敬庭 () 2010-10-01 20:04:09 上傳, 周敬庭 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
雄蟲背面(正面)

 

回上一頁     回首頁