Lethe butleri subsp. periscelis (Fruhstorfer, 1908) 巴氏黛眼蝶(圓翅黛眼蝶;臺灣黑蔭蝶;臺灣擬黑蔭蝶;臺灣黛蝶;布竹眼蝶;勃氏竹眼蝶)

蕭家琪20040614
 

回上一頁     回首頁