Harpiosquilla annandalei (Kemp, 1911) 眼斑猛蝦蛄

Teng-Wei Wang () 2010-11-26 15:38:29 上傳, Tin-Yam Chan 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
Male, TL 115 mm, Nanfang-ao fishing port, Yialan County, 18 Nov 1997.

 

回上一頁     回首頁