Calocedrus macrolepis Kurz var. formosana(Florin) W.C. Cheng & L.K. Fu 臺灣肖楠(黃肉仔;臺灣翠柏;肖楠;台灣肖楠;台灣翠柏)

TaiBNET () 2015-01-19 10:44:25 上傳, Han Lee 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
臺大校園

 

回上一頁     回首頁