Calocedrus macrolepis Kurz var. formosana(Florin) W.C. Cheng & L.K. Fu 臺灣肖楠(黃肉仔;臺灣翠柏;肖楠;台灣肖楠;台灣翠柏)

許慈創 () 2010-09-28 23:11:12 上傳, 許慈創 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
台灣肖楠(樹皮)

 

回上一頁     回首頁