Zeuxine nervosa (Wall. ex Lindl.) Trimen 臺灣線柱蘭(芳線柱蘭;台灣線柱蘭)

黃信源 () 2014-06-19 17:34:34 上傳, 黃信源 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].


 

回上一頁     回首頁