Alpinia shimadae Hayata var. kawakamii(Hayata) J.J. Yang & J.C. Wang 川上氏月桃(密毛山薑)

林孫鋒 () 2021-06-03 11:10:00 上傳, 林孫鋒 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].


 

回上一頁     回首頁