Cynanchum atratum Bunge 牛皮消(白薇)

陳育賢 () 2010-10-24 10:31:25 上傳, 陳育賢 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
1987-06-30 台北縣貢寮鄉東北角

 

回上一頁     回首頁