Zophoessa niitakana (Matsumura, 1906) 玉山幽眼蝶(玉山黛眼蝶;玉山蔭蝶)

周敬庭 () 2014-07-20 14:19:52 上傳, 周敬庭 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].


 

回上一頁     回首頁