Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus, 1758 白琵鷺(琵鷺)

李豐曉 () 2012-10-24 12:48:15 上傳, 李豐曉 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
台南

 

回上一頁     回首頁