Lanius cristatus cristatus Linnaeus, 1758 紅尾伯勞(指名亞種)(褐頭紅尾伯勞;紅尾伯勞)

張俊德 () 2009-10-23 16:51:37 上傳, 張俊德 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].


 

回上一頁     回首頁