Faughnia formosae Manning & Chan, 1997 臺灣橙蝦蛄(台灣橙蝦蛄)

Teng-Wei Wang () 2010-11-26 15:15:59 上傳, Tin-Yam Chan 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
Male, TL 88 mm, Dasi fishing port, Yilan County, 7 Mar 2008.

 

回上一頁     回首頁