Faughnia haani (Holthuis, 1959) 韓氏橙蝦蛄

Teng-Wei Wang () 2010-11-26 15:17:21 上傳, Tin-Yam Chan 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
Female, TL 149 mm, Nanfang-ao fishing port, Yilan County, 30 Jun 1993.

 

回上一頁     回首頁