Erugosquilla grahami Ahyong & Manning, 1998 葛氏平蝦蛄

Teng-Wei Wang () 2010-11-26 15:34:05 上傳, Tin-Yam Chan 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
Male, TL 82 mm, Donggang fishing port, Pingtung County, 1 Nov 1996.

 

回上一頁     回首頁