Lanius cristatus lucionensis (Linnaeus, 1766) 紅尾伯勞(普通亞種)(灰頭紅尾伯勞;紅尾伯勞)

蕭世輝 () 2012-11-05 14:11:40 上傳, 蕭世輝 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
20060426基隆嶼沿岸(10D) 灰頭紅尾公背面

 

回上一頁     回首頁