Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell, 1931 鹿尾菜(羊栖藻;羊棲菜馬尾藻)

羅金光 () 2013-04-03 21:37:01 上傳, 羅金光 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
經曝曬後的銅藻

 

回上一頁     回首頁