Cepora iudith olga (Eschscholtz, 1821) 黃裙脈粉蝶(黃裳粉蝶;黃裙圓粉蝶;黃裙粉蝶;下黃白蝶)

林家弘 () 2009-09-19 21:04:42 上傳, 林家弘 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].


 

回上一頁     回首頁