Salvia hayatae Makino ex Hayata 早田氏鼠尾草(白花鼠尾草;羽葉紫參)

黃信源 () 2014-10-20 14:42:03 上傳, 黃信源 依創用CC授權. [我要修改此圖], [我想報告錯誤].
2013.10.17攝(花期)

 

回上一頁     回首頁