Papilio thaiwanus Rothschild, 1898 臺灣鳳蝶(渡邊鳳蝶;臺灣藍鳳蝶;台灣鳳蝶;台灣藍鳳蝶)

周敬庭(Jing-Tyng Chou) (taiwanense@gmail.com) 2011-04-11 22:12:51 上傳, 周敬庭(Jing-Tyng Chou) 版權所有 [我要修改]
100年04月02日(2011.Apr.02),雄蟲溼地吸水
 

Previous Page     Home Page