γ€€
Kingdom Plantae  
 Phylum Tracheophyta  
 Class Magnoliopsida  
 Order Solanales  
 Family Solanaceae  
 Genus Lycianthes  
  Lycianthes biflora  (Lour.) Bitter ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Ching-I Peng 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Synonyms:Solanum biflorumSolanum biflorum kotoensisSolanum calleryanumSolanum decemdentatumSolanum decemfidumSolanum osbeckiiSolanum osbeckii stauntonii  details
Citation: Flora of Taiwan 2nd ed. 4: 552, 1998
Name Code: 204714
  
Suggested Link    Discover Life  Plants of Taiwan  Nature Campus  Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
 
ι™³θ‚²θ³’
2010-11-15 U/L
 
θ”‘ζ°Έζ˜Œ
2012-11-12 U/L
 
εŠ‰ζ˜ŒιƒŽ
2013-06-10 U/L
 
εŠ‰ζ˜ŒιƒŽ
2013-06-10 U/L
 
εŠ‰ζ˜ŒιƒŽ
2013-06-10 U/L
 
εŠ‰ζ˜ŒιƒŽ
2013-06-10 U/L
 
εŠ‰ζ˜ŒιƒŽ
2019-07-19 U/L
 
εŠ‰ζ˜ŒιƒŽ
2019-07-19 U/L
γ€€
Previous Page      Home Page