γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Mollusca  
 Class Gastropoda  
 Order Trochida  
 Family Trochidae  
 Genus Euchelus  
  Euchelus rubra  (A. Adams, 1853) ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Wu, Wen-Long 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation: ι–”εΎ·εŸΊγ€‚2004
Name Code: 314443
   Marine     
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
γ€€
Previous Page      Home Page