γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Arthropoda  
 Class Insecta  
 Order Lepidoptera  
 Family Erebidae  
 Genus Adrapsa  
  Adrapsa quadrilinealis  Wileman, 1915 ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Shen-Horn Yen 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation: Wileman A. E. 1914. New species of Noctuidae from Formosa. Entomologist 48: 219-223.
Name Code: 345949
  
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
 
Hsiengan Huang
2016-10-06 U/L
 
Hsiengan Huang
2017-10-27 U/L
 
ι­ε°šδΈ–
2018-08-13 U/L
γ€€
Previous Page      Home Page