γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Annelida  
 Class Clitellata  
 Order Crassiclitellata  
 Family Megascolecidae  
 Genus Amynthas  
  Amynthas morrisi  (Beddard, 1892) ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Jiun-Hong Chen, Chih-Han Chang 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation:
Tsai CF, HP Shen, SC Tsai, KJ Lin, HL Hsieh, SP Yo. 2009. A checklist of oligochaetes (Annelida) from Taiwan and its adjacent islands. Zootaxa 2133: 33-48.
Chang, C.-H., Shen, H.-P. & J.-H. Chen. 2009. Earthworm Fauna of Taiwan. National Taiwan University Press, Taipei, Taiwan.
賴亦德。2018γ€‚ε°η£εΈΈθ¦‹θš―θš“γ€θ›­ι‘žεœ–ι‘‘γ€‚ι θΆ³ζ–‡εŒ–γ€‚ε°η£γ€‚
Name Code: 402688
   Alien     
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
γ€€
Previous Page      Home Page