γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Mollusca  
 Class Gastropoda  
 Order Mesogastropoda  
 Family Bithyniidae  
 Genus Bithynia  
  Bithynia fuchsiana  Moellendorff, 1894 ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Wu, Wen-Long 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation: θΆ™ε€§θ‘›γ€ηŽ‹ι”ζˆεŠηΏζ–‡η·΄γ€‚1987
Name Code: 404850
  IUCN Red List:LC     
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
γ€€
Previous Page      Home Page