γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Arthropoda  
 Class Ostracoda  
 Order Podocopida  
 Family Trachyleberididae  
 Genus Trachyleberis  
  Trachyleberis koreanica  Lee ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Chung-Hung Hu, His-Jen Tao 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation: θƒ‘εΏ ζ†γ€ι™ΆιŒ«ηγ€‚2008γ€‚θ‡Ίη£εŠε…Άι„°θΏ‘ζ²Ώζ΅·δ»‹ε½’θŸ²ε‹•η‰©θͺŒγ€‚
Name Code: 408746
   Marine     
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
γ€€
Previous Page      Home Page