γ€€
Kingdom Animalia  
 Phylum Mollusca  
 Class Gastropoda  
 Order Stylommatophora  
 Family Bradybaenidae  
 Genus Aegista  
  Aegista perplexa  (Pilsbry & Hirase, 1906) ( πŸ‘‰ redirect to new TaiCOL )
Provider: Hsiang-Ying Li 
hierarchy tree   download xml   download txt   Chinese Page   
Citation: θ¬δΌ―ε¨Ÿγ€ε³ζ›ΈεΉ³ε’Œθ”‘ε₯‡η«‹ 。2013γ€‚ε°η£θΈη‰›εœ–ι‘‘(δΈ‰η‰ˆ)。;
Name Code: 429330
   Endemic     
Suggested Link    Taiwan Biodiversity Network (TBN) 
User Response:  upload Comments  
γ€€
Previous Page      Home Page